13 Shkurt 1937, u krijua shoqëria e transportit të udhëtarëve Adriatik

Më 13 Shkurt 1937, u krijua shoqëria kolektive “Adriatik” për transportin e udhëtarëve në të gjithë Shqipërinë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare